Action


Application for Transkaukazja 2015: “Questions in Life/Art as a key to Freedom”

Questions in Life /Art as a key to Freedom

In creativity should not be no censorship. Artist itself choose the filters which we can call self-censorship or selection or with some other word.

Art and especially contemporary art in my opinion should impugn or break any statements and make think about alternative ways or view on anything.

My Project is «Questions in Life» is about “self position” of citizens and especially artists in society.

As much you ask mean you think about problems and things that you are not agree with.

Free person-citizen or artist should have self position in which he fight for rights, freedom of speech and idea’s, or at least think and share ideas about freedom.

Project consists of many cubes in which I paint sign of question. They can have different size. Form 5x5x5sm to 50x50x50sm.

Moving from one place to another I will have list of questions on cubes or in separate canvas or desk. People /audience  can write their own questions on cubes or on desk and can interact with Cube-questions. They can install them anywhere they want or can do anything with them.

This project I’m doing since 2004 and any time in any context it can be changed and will have fresh view and impact on audience. I’ve done it in basement exhibition hall of church during one solo project in open air actions in freedom square in Yerevan, in Gyumri during different cultural events and also Gyumri’s Biennial, in Poland I use the cube-question during my solo project « Re-essence and revision of creativity».

Final work can be presented in any public space, in gallery space with including also videos and photos or performative , interactive part of the project.

 

• «Self-censorship» is important part of  artist activity as I say you need to have filters for your artistic process and for presentation of your project in any contexts and they can be different wich comes from contexts and paces of exhibition.

 

• I’m trying to take part also in civil society movements, different manifestations in Armenia with which I agree and I feel that I need to be part of it as an artist and citizen. During those manifestations I meet many forms on censorship from government side, sometimes very absurd and aggressive.

 

• I think in Germany censorship is much-much open then in my country. I see a lot of examples of it.

 

• For my project realization I will need big size papers or cardboards and canvas for desk or separate pieces of wood for organizing performances on a place and acrylic paints.

avi2

100_4569 100_4529 100_4455

«Կյանքի հարցեր / Արվեստը որպես ազատության բանալի»

Ստեղծագործականության մեջ չպետք է լինի ցենզուրա. Արվեստագետը ինքն է ընտրում ֆիլտրեր, որոնք մենք կարող ենք կոչուլ  ինքնագրաքննության(ցենզուրա) կամ ընտրություն կամ որևէ այլ բառով:

Արվեստը և հատկապես ժամանակակից արվեստը, իմ կարծիքով, պետք է հարցականի տակ դնի կամ կոտրի որևէ պնդումներ և ուղղորդի մտածել այդ մասին, այլընտրանքային ուղիներ ցույց տա կամ փոխի վերաբերմունքը:

Իմ նախագիծը  «Կյանքի հարցեր / Արվեստը որպես ազատության բանալի» քաղաքացու և հատկապես արվեստագետի  “սեփական դիրքորոշման» մասին է հասարակության մեջ:

Ինչքան շատ ենք հարցեր տալիս այնքան դա նշանակում է որ դուք մևածում էք խնդիրների մասին կամ երևույթների մեր միջավայրի որոնց հետ դուք չեք համաձայնվում:

Ազատ մարդ-քաղաքացին կամ արվեստագետը պետք է ունենա ինքնավստահություն  իր դիրքորոշուման մեջ, որով նա պայքարում է իրավունքների, խոսքի ազատության եւ գաղափարի համար, կամ առնվազն մտածում և կիսվում է այդ մտքերով:

Ծրագիրը բաղկացած է բազմաթիվ խորանարդերից, որտեղ ես նկարելու եմ հարցականի նշանը: Նրանք կարող են ունենալ տարբեր չափսեր 5x5x5սմ ից մինչև 50x50x50սմ.

Շարժվելով մեկ վայրից մյուսը, ես կունենամ հարցերի ցուցակ խորանարդների վրա կամ առանձին կտավի կամ տաղտակի վրա: Մարդիկ/հանդիսատեսը կարող են գրել իրենց սեփական հարցերին խորանարդների վրա հատուկ պատրաստված կտավի կամ տախտակի վրա. Նրանք կարող են տեղադրել դրանք, ամենուր որ կուզենան, կամ կարող են վարվել նրանց հետ ոնց կուզեն:

Այս նախագիծը ես անում եմ 2004թ-ից և ցանկացած ժամանակ ցանկացած համատեքստում, այն կարող է փոխվել և ունենալ նոր թարմ տեսակետ թարմ ազդեցություն ունենալ լսարանի վրա: Ես այս նախագծի տարբեր մոտեցումներով արել եմ եկեղեցու  ցուցասրահում իմ անհատական ցուցահնդեսի ժամանակ, հանրային արվետային պերֆորմանասների ժամանակ Երևանի ազատության հրապարակում, Գյումրի քաղաքում տարբեր մշակութային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաեւ Գյումրիի Բիենալեի շրջանականերում, Լեհաստանում ես օգտագործել խորանարդի-հարցականները իմ անհատական նախագծի  մեջ «Ստեղծագործականության վերանայում և վերագնահատում».

 

Վերջնական աշխատանքը կարող է ներկայացվել ցանկացած հանրային տարածքի մեջ ինչպես նաև պատկերասրահի տարածքում, հավելվելով  նաեւ տեսանյութերով և լուսանկարներով որոնք պատկերելու են նախագծի ինտերակտիվ պերֆորմանսը:

 100_4508 100_4546 100_4558 DSC06890 DSC06891 DSCF2419 DSCF2423 DSCF2474 14 DSCF2485


Written by:


Action

International Mail Art Project “Cleaning rag”
WORLDWIDEWORK – international photographers
LAST STEP POSTER PROJECT “EXERCISES WITH STONES”
Dance of Death – in the gallery “Einnehmerhaus” in Freital
Poster Project “EXERCISES WITH STONES” in ALTE BÄCKEREI/Old Bakery Grosshennersdorf – PART TWO
An Intermezzo – The Poster Exhibition “Exercises with Stones” on the Granite Day in Demitz-Thumitz
Patterns of Work – International Poster Project
Poster Project “EXERCISES WITH STONES” in ALTE BÄCKEREI Grosshennersdorf
Johannes Bobrowski – A poet of the Sarmatian landscape – A Lithunian-Russian-German ART Project – Exhibition and Vernissage in Dresden Galerie nEUROPA
Exercises with Stones – International Poster Project First Step
Plastic All Over The World – Poster Project – Seventh Step – Grosshennersdorf
ANRANDUNGEN II – Melodies of a landscape – Exhibition Gallery nEUROPA
LAUSKE ART FESTIVAL 2017 on tour with Orange Dwarfs
Plastic All Over The World – Plastic Mono Band (Video) – Gallery Alte Feuerwache Loschwitz Dresden
Plastic All Over The World – Poster Project Fourth Step – Gallery Alte Feuerwache Loschwitz Dresden
German-Czech Photography Symposium “Melodies of a Landscape”
4. Lauske Art Festival
Unity and Splitting – Objects, Photographs and Mail Art
Parameter Setting+Nad Krajinami+Anrandungen
3. Lauske Art Festival
2. Lauske ART Festival
Transkaukazja: Department Walk IV in Germany
Transkaukazja: “Border – Key – nEUROPA” land art at the Neisse river!
Action

Exercises with Stones – Sixth Step – Kyoto – FUKUJYUSOU is a gallery & guest house
International Poster Project “Exercises with Stones” – Fourth Step – Kyoto Japan Art Spot Korin
Plastic All Over The World – Sixth step ART SPOT KORIn Kyoto – Japan
Action

Exercises with Stones – Hamr/Czech Republic – Photographies by Tilo Schwalbe after an inspection
Gruppa Karl-Marx-Stadt (Ru/D) at United Islands of Prag June 2017
Exercises with Stones – International Poster Project Second Step – Hamr/Czech Republic – Photographies by Tilo Schwalbe
Ten fragments – Short cuts – Die Schöberlinie Mai 2018 created by Iaroslav Pobezhan
Between the bunkers at the Schöber – Line New Pics by Eva Pacalova and Josef Malek
Schöberline/Bunker Exhibition news
Schöberlinie | Bunker exhibitions
Exercises with Stones – International Poster Project Second Step
Theresienstadt / Terezin
Action

International Poster Project “Exercises with Stones” – Fifth Step – Annaberg-Buchholz Germany Gallery Kunstkeller Annaberg
Johannes Bobrowski – A poet of the Sarmatian landscape – A Lithunian-Russian-German ART Project – Exhibition and Vernissage in Annaberg-Buchholz Galerie Kunstkeller
SARDH – UNORTlive at MORPHONIC LAB XVII 2018
SARDH:UNORT at the WGT 2018 Leipzig
SARDH: UNORT at the Wave-Gothic-Festival in Leipzig 2018
Gallery nEUROPA – Poster Project “Exercises with stones”
Gallery nEUROPA artists from Belarus Ales Pushkin and Janak Kouzel on the Ostrale 2017
Gallery nEUROPA – Dima Petryna “Sense of touch …” in cooperation with OSTRALE 2017
Gallery nEUROPA – Yuri Mechitov (Georgia) “farewell to the past” in cooperation with OSTRALE 2017
Plastic All Over The World – Poster Project Fifth Step – Kunstkeller Annaberg
Music from Ústí on the Christmas market in Pirna!
Region Usti in Pirna – the Artists!
Region Ustí part of Pragomania and Czech-German Culture Days!
Region Ustí – a European region to experience!
Plastic All Over The World – International Poster Project First Step
Plastic All Over The World – A Club nEUROPA Project
Mail Art Project – Unity and Splitting
Application video tutorial for Transkaukazja 2015
Musik Kampagne: BMECTE – GEMEINSAM
Open Call: Participation in Transkaukazja 2015 Germany
URD – The secret library
I want my fur back
Creative initiatives demand: Freedom for the Wroclaw dwarfs imprisoned in Dresden!
programme Club nEUROPA 26.-28.09.2014!
Show Europe – Show Belarus Activities in Germany
Karabach brennt – Trash Eastern Film
Train of Freedom 1989 – Film
Shutka – Helmut Zuber’s world
10 meters of Metz – presentation with Aleksey Manukyan in Dresden
Activation of www.radio-neuropa.net 2014/05/06!
Transkaukazja@Galerie NEUE OSTEN: opening event “Aserbaidschan”
Transkaukazja@Festival: audio-visual shows at LUSTGARTEN Festival 2013
Transkaukazja: opening event “Woman_looking from”
Transkaukazja: “Woman_looking from” artist in residence with focus on gender inequality
Camera nEUROPA I: “What means Germany to me”
Action

Exercises with Stones – International Poster Project Third Step – Galerie Koridor Usti nad Labem
pARTisanen 6: initial release in Municipal Museum in Ústí nad Labem!
Nad Krajinami+Anrandungen Exhibition Usti nad Labem Cinema Hranciar
Königsmühle (Králův Mlyn) – Land-And-Art-Festival 2015
Action

Johannes Bobrowski – A poet of the Sarmatian landscape – A Lithunian-Russian-German ART Project – Exhibition and Vernissage in Garazhnaja 2 Book Club Katharsis in Königsberg/Kaliningrad Russia
Johannes Bobrowski – A poet of the Sarmatian landscape – A Lithunian-Russian-German ART Project
Action

Johannes Bobrowski – A poet of the Sarmatian landscape – A Lithunian-Russian-German ART Project – Exhibition in Willkischken/Vilkyskiai – Lithunia
Action

Without Borders, Mugarik Gabe, Sin fronteras – Photographie-Ausstellung in Pamplona, Navarra, Spanien – Galerie ContraLuz
Action

INTEGRA – Music Factory – Dresden und Kamjanez-Podilskyj (Ukraine) June-September 2017
News – Mail Art Project “Unity and Splitting” and “Insurrection of Dwarfs” Ukraine and Armenia
News – MailArtProject: Insurrection of the Dwarfs
Action

TAKSIRAT-FESTIVAL and PIN-CONFERENCE in SKOPJE December 2017
Action

PAISLEY at REVOLUTION OPEN AIR St. PETERSBURG JULY 2017 PROJECT INTEGRA
Action

re_form outlet OSTRALE 2017 on Porto Franko Festival Ivano-Frankivsk/Ukraine
Funeral of Ivano-Frankivsk Centre of Contemporary Arts 08/08/2016 – Protest
On The Verge Of The Myth – International Art Project Gallery Margenessi Ivano-Frankivsk
Poster Project “Plastic All Over The World” & Mail Art Projects “Insurrection Of The Dwarfs” & “Unity and Splitting” in Ivano-Frankivsk, Ukraine
Transformed Moments Of Origin Part III in Ternopil Ukraine
Transformed Moments of Origin – Exhibition in Ukraine and Inauguration of the First Orange Dwarf Monument
Action

Follow the Signs- Urban Spaces in the East – Art Space Flipside Eindhoven / Netherlands
International Poster Project – Plastic All Over The World – Netherlands/Eindhoven – Third Step
Action

7. 9. 2016 – wot 0 do 24 hodź. w parku we łusku (wóspork) štwórty-łusčansky-wuměłstwowy-festiwal ćernje
20160709 fourth-lauske-art-festival 0:00/24:00 Thorns
Application for Transkaukazja 2015: “My prison break”
Application for Transkaukazja 2015: “Parda – caucasian art project by Gohar Martirosyan”
One Caucasus Festival 2014: impressions
Show Europe – Show Belarus. Activities in Belarus.
The Shadows Of Our Forgotten Ancestors
Action

Humans of Tserakvi: Face of a small Georgian village (photo, video)
HUMANS OF TSERAKVI: Face of a small Georgian village
One Caucasian trip: festival and adventures of Kultur Aktiv EVS-volunteers
Action

Armenian Fragments – film by Holger Wendland
Linking Bridges – Building Networks: open Armenia with the Erasmus+ project
Action

The Germans did not come
Action

A German brewer tasting Belarusian beer
Action

Application for Transkaukazja 2015: “Born in 1991”
Application for Transkaukazja 2015: “World without tolerance”
Kultur Aktiv presented in Azerbaijan, 2013/03/05
Action

Application for Transkaukazja 2015: “Feast of balance”
Action

Application for Transkaukazja 2015: “Locked space”
Action

Application for Transkaukazja 2015: “Questions in Life/Art as a key to Freedom”
Armenian Pavilion at One Caucasus Festival
Shavparosnebi – Georgian Martial Arts Federation at One Caucasus Festival
Pansodan Gallery Embassy at One Caucasus Festival
One Caucasus Festival 2014
Action

Application for Transkaukazja 2015: “Pink Box”
Action

Social Museum
Exhibition “EAT – Graffiti fight”
Department Walk 5
Action

just went away
Action

MIGRANTS – Class struggle and lack thereof
Action

Transkaukazja in Portugal
Action

Rock 4 Bosnia – A Journey to the Una River
Action

“Train of Freedom” – Broadcast of the documentary on 23/11/2014
Action

Paradjanov (2013/FR,UA,GE,AM)
Action

King Lado’s Autobiography Movies ‘Mentality Revolution’ Third Movie ‘Factory 1993’
Action

Radio nEUROPA @ CAE Beyond the obvious, 9th – 12th of October, Newcastle, UK
Action

Viktar Dashuk – Our Special “Transkaukazja” guest from Belorussia
Special Transkaukazja film screenings in frame of 20th edition on Nancy International Film Festival
Transkaukajza 2014 in Nancy – Exhibition Eastreet
Transkaukazija 2014 as part of the 20th edition of the International Film Festival of Nancy Traces Caucasian in Europe
Action

10 meters of Nancy – Aleksey Manukyan Film
Audio

Vertovsim – 19 Žvyriai At the river
Vertovism – 25 soccer field, lawn machine
Audio

Vertovism – 18 Nha Trang Brewery
Audio

Vertovism – 16 Sächsischer Dampfmaschinenverein
Vertovism – 17 Workshop
Radio nEUROPA Broadcast Focus Czech Republic Part 2 – 06.10.2014
Wollongong – Independent Rock Prague rec. 2001
Radio nEUROPA Broadcast Focus Czech Republic
Audio

Vertovism – 15 Dresden Train toilet
Vertovism – 06 Dresden Ceramics/Stone Restoration Workshop
Audio

Vertovism – 14 Hulst Hot wheels wheeling hot
Audio

Vertovism – 13 Amait museum building, construction site, orchestra
Audio

Vertovism – 12 Güstro Schlosserei
Audio

Vertovism – 11 Münster Massenspektrometrie
Audio

Vertovism – 10 Ciney Bahnhof
Audio

Vertovism – 08 & 09 Kaliningrad Maschinen
Vertovism – 24 Port Königsberg
Audio

Vertovism – 07 Ljubljana goldsmith and silversmith
Audio

Vertovism – 05 Palanga eigene Collage, Oil Terminal
Audio

Vertovism – 04 Steiermark Café noises
Vertovism – 03 Krumegg Cutting heads out of felt mats
Audio

Vertovism – 02 Novosibirsk Drilling, air pump
Audio

Vertovism – 28 Urushi Master (handcraft)
Audio

Vertovism – 27 Market research, everyday office life
Vertovsim – 20 Steelworks
schwartzegeist Sadiq Bey – Sun Ra Tribute: citing the space factor (feat. MFA Kera)
Kurt Schwitters (1887-1948) – Ursonate – Rondo – performed by Ernst Schwitters
Walter Ruttmann (1887-1941) – Weekend
The Green Man – Mesapotamia
The Green Man – minus – as – opposition ft. trane
The Green Man – King Kong
Audio

Vertovism – 26 ruber roid
Audio

Vertovism – 23 Krakow Machine noises
Projekt Karpaty Magiczne / Magic Carpathians: Brown Session by Atman and Alma Yoray
Audio

Vertovism – 22 Coca Cola Work
Audio

Vertovism – 21 Hanoi coffee factory
Audio

Vertovism – 01 Gyumri Water
Tigran Hamasyan – Shadow Theater (Album)
Live Rock Concert Vanadzor/Armenia 10. December 2003 various artists
HAY TGHEQ – Armenian Rap
Bambir – Armenian Rock Music
Bambir – 25 Years Old
Vanadzor Jazz Band – Armenian Jazz
MDP LIVE manic depression – Armenian Rock Music
SARD – LIVE IN STUDIO – Armenian Rockmusic
Don’t call it unplugged – Acoustic Folk from Armenia
The King’s Cross – “A Cross from the Kings” Armenian Rockmusik
Traditional folk music from Armenia – Muradian
VORDAN KARMIR – A4
Gor Melkumyan, Trumpet “Oriental Picture” by Yuri Balyan
Gayane Khachatryan, Cello “Aria” by Arno Babajanian
Nocturne
Trio YerazArt plays Komitas – Al Ayloughs
Yeghniki Pes Tsur Mi ashe – Hovhannes Aleksanyan (Voice)
Anahit Dilbaryan, Kanoon – Sevan Fisherman’s Dance
Anahit Dilbaryan, Piano Toccata Kchachaturian
Armenian Folk Song – Harutyan Chkolyan, Duduk “A Cool Wind is Blowing”
El Kony “touch your mind” Armenian Independent Electronic Music
Armenian Divine Liturgy – Komitas by Hover Choir
Radio nEUROPA Broadcast Focus Armenia
Audio

Stone Flute Concert by Matthias Jackisch – Bobrowski Concert – Church of Willkischken/Vilkyškiai – Lithunia
Audio

Radio nEuropa Podcast – April 2017
Radio nEuropa Podcast – März 2017
Radio nEuropa Podcast – Februar 2017
Radio nEuropa Podcast – Dezember 2016
Radio nEuropa Podcast – November
Radio nEUROPA Broadcast Oktober_October
Radio nEUROPA Broadcast 2016 May_Mai
“Imatsir” Hovhannes Aleksanyan, Voice, by Hayrik Ghazaryan
Chan Wai Fat: Children of Soul Mountain (original soundtrack)
The Flute – Various historical kinds from different countries – Look at tracklist
Audio

Radio nEUROPA Broadcast 2016 August_August
Radio nEUROPA 2016 Broadcast Juli_July
Radio nEUROPA Broadcast 2016 June_Juni
Radio nEUROPA Broadcast 2016 April
Radio nEUROPA Broadcast 2016 March
Radio nEUROPA Broadcast 2016 January
Radio nEUROPA Broadcast 2015 December
Radio nEUROPA Broadcast 2015 November
Radio nEUROPA Broadcast GER & RUS Music Project 2015
Radio nEUROPA Broadcast Best Of
Anrandungen: German-Chech art project
Radio nEUROPA Broadcast European Week Special 04.05.2015
Radio nEUROPA Broadcast Bandpool Special 02.03.2015
THE ANCIENT GALLERY – “Kopfdelay” rec. 2002
Carlfriedrich Claus – Bewusstseinstätigung im Schlaf (1986)
Protected: Sadiq Bey at Morphic Lab VI in Dresden 2007
Rumpelkopf Klabautermann – tobenderrumpelkopf – the frame of the possibilities
Rumpelkopf Klabautermann – Dance the burning mountain
Steindrey – Matthias Jackisch, Carla Schwiegk, Hendrik Weiland
Radioplay – Wenn die Signale frei werden
Stone And Flute – A Matthias Jackisch Feature
Jingle – Radio nEUROPA
Audio

Radio nEUROPA Broadcast Focus Russia Far East 02.02.2015
Audio

Radio nEUROPA Broadcast Focus Macedonia 01.12.2014
Maliot Radio Orchestar Skopje, Macedonia – Macedonski Narodni Ora
Macedonian Folk Music
Pin Music Conference Taksirat – Kultur Aktiv e.V. “Music without Borders”
Projekt 2015 – Independent Music from Macedonia
Audio

Radio nEUROPA Broadcast Focus Georgia – 03.11.2014
King Lado – Light Up My Bright Star
H2SO4 Group – Dada from Tiflis – Voice – Ernest Peshkov
Georgian State Folk Song and Dance Ensemble
Nina’s Dimension – Disturbed Believe – Metal from Georgia
Im Nebel – A black metal band from Tbilisi, Georgia
Scratch the Floor – Alternative / Nu Metal Band from Tbilsi, Georgia
Independent Georgian Music – Young Georgian Lolitas
Audio

OKO • KONA (pagan songs from North Ossetia)
The Song of Dzeranti Lavrent – Ossetian Ensemble – Film by Yan Yugay
Svan funeral song – Svanetia in the high caucasian region
Audio

Jericho – Nento i ftohte – Video by Pinkmoon – Rock from Kosovo
TROJA – Mretnesha Kohë – Rock from Kosovo
Albulena Jashari – Natën e mirë – Rock from Kosovo
Nora Istrefi – Ft Vig Poppa – Big Love (Lyrics) – Rock from Kosovo
Diadema – Jakup Ferri – Dark Rock from Kosovo
Radio nEUROPA Broadcast Focus Kosovo 07.07.14
Audio

Interview with VOŁOSI band at One Caucasus festival 2014
Audio

Dakha Brakha – Karpatian Rap
Audio

Erik and The Worldly Savages – The Asylum
Kosta Šarćanski-Koča – Bačvansko Kolo – rec. 1930 Backpipe Serbian Gajde
Arnautka by Steva Nikolic – Serbia rare recording 1927
Audio

DODE – Le serpent qui danse
Audio

Concert Tatvamasi
Audio

Sibyl Vane “Love, Holy Water and TV” singles
Audio

Radio nEUROPA Broadcast Focus Lithuania 05.05.14
Chtin Mara: Madhouse Blues
Mons Jacet: Chronicles Of Anarcho Punk Kid + Mons Jacet: Winter to Spring
Audio

Artur Klinau – Radiofeature Minsk
Radio nEUROPA – Focus Belarus Broadcast Coloradio
The Burner – Memorandum Hardcore from Minsk – Belarus 2014
The Blackmail – Seasickness EP 2014 Rock from Belarus
Radio Svaboda – Minsk, Belarus – Songs 2006
Sub Rosa Dictum – Grunge from Belarus
Radio Svaboda – Minsk Belarus
Minskmania – Punkrock from Belarus
Gurzuf – Finest Rock Duo from Belarus
Gurzuf “Non – existent Movie” finest Rock Music from Belarus
Audio

Elmughani Maalim Shaban – Unguja, Pt. 1
Audio

NEW DEAL – Demo – Metal from Poland – Demo Tape
Radio nEUROPA Broadcast Focus Poland
Audio

Brahim Fribgane: Live at WFMU’s Transpacific Sound Paradise, 6/6/2009
Audio

Chie Mukai: Live on WFMU’s Miniature Minotaurs with Kurt Gottschalk 12/1/10
Audio

Namgar – Live on WFMU’s Transpacific Sound Paradise 1/9/2010
Audio

Alash Ensemble: Live at WFMU on Irene Trudel’s Show on November 14, 2011 + Live on WFMU’s Transpacific Sound Paradise on 7/24/09
Huun Huur Tu from Tuva Republic – Live on WFMU’s Transpacific Sound Paradise, Jan 22, 2011
Audio

Ma Ei Moe – “Thai Rhyme With Sound” – Myanmar
Audio

keji al feju: the house of wah sun wah
Audio

Marina Zwetajewa (1893-1941) – Poem spoken by Ilja Ehrenburg
Poem, Voice by Boris Pasternak (1890-1960)
“The Muse”, 1924 Poem spoken by Anna Achmatowa
Gypsy Girl – spoken by Ossip Mandelstam
Asia Woman On The Telephone – IVAN (euro edition)
Asian Women On The Telephone – SPA
Audio

Azevedo Silva: Clarabóia
Audio

Ofir Klemperer: hey you, come here
Audio

Felipe V. Rivera y su Orquesta Típica Boliviana, with Maria F. Sivila and Faustino J. Ventura – Caminito a Yavi
Audio

dmyra: Sophisticated Women of Danger
Audio

Abdel Latif El-Banna – Alfouad Min Yom Chafek, Pts 1 & 2 Egypt rec. 1925
Audio

Mm Le Guennec et Le Bouc – The Breton bagpipe rec. 1927
Audio

r.y.f.: some years ago but now – Francesca Morello Soloproject
Audio

Walt Thisney: Commodify Your Dissent + Walt Thisney: Mpire of Desire
Audio

Vysehrad: No Signal 3:50
Stealing Orchestra: and Rafael Dionísio – Uma Desgraça Nunca Vem Só
G.G. Allin’s Dick – Grandes Éxitos – Portugal – Independent Music
G.G. Allin’s Dick: King of the Road – Portugal – Independent Music
G.G. Allin’s Dick – Groovy Tunes for Old Ladies – Portugal Independent Music
Audio

Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 10 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 9 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 8 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 7 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 6 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 5 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 4 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 3 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 2 rec. 1930
Dziga Vertov – Soundtrack – Excerpt 1 rec. 1930
Audio

Rozsa: Live at the 2013 Golden Festival
Audio

Gendér Wajang of Kuta – Pemungkah – Bali Gamelan Music rec. 1928
Audio

Rapioen – Tandjoeng Sani Western Sumatra Trad. rec. 1939
Audio

Jianhong He – Chinese Opera
Audio

Akech Oyoshi with Odongo Elly – Oyoshi Kitegi Timne
Audio

Xin Tian Cai Ban – Zhan Wei Hu, Pt. 1
Audio

Melissa Laveaux: Live on WFMU’s 100% Whatever with Mary Wing – December 12, 2013
Audio

Janne Nummela: Movements
Audio

adriano orrù: palimpsest
Audio

The New Mystikal Troubadours: LA Rock
Audio

DADALU – Daniela Dadalu
Audio

Angus C. MacLeod – Puirt-A-Beul – Scotland
Audio

James Morrison – The Lark In The Morning The Wandering Minstrel
Audio

Jari Pitkänen: Sirin – Ambient Finland
Audio

Koliadnyky of Kryvorivnia – Live on Airborne Event with Dan Bodah 12/24/12
Huzul’s Folk Music by Mikolja Iljuk Slivschukiv
Audio

čopor – Rastanak
Audio

Hayvanlar Alemi – Visions of a Psychedelic Ankara
Audio

The Freak Fandango Orchestra: Wild Goats and Useless Heroes
Audio

Pietnastka – Dalia
Franciszek Dukla Wiejska Banda – Nikto to nam niemo ze
Audio

Konsumprodukt: Rumbero elegante
Audio

Émilie Simon: Live on WFMU’s Dark Night of the Soul with Julie – June 19, 2014 from Free Music Archive
Opéra Mort: Le Tour de L’Oubli – France/Paris
Audio

Hogan Grip: Hogan Grip – Stance Gives You Balance Galway/Ireland
Audio

Hamida Rokhshana – Washlidah – Afghan – Rubab rec. 1959 by Melodia CCCP
Audio

Perkalabski Pridatki – Weselix Swjat
EDA – Icedrift Ukrainian PsyDub from Ivano Frankivsk
Perkalabski Pridatki – MAYscheNAschiwo – – Independent Cross Over Ivano-Frankivsk Ukraine
Radio nEUROPA – Special Talk with Nick Dzychka Ukraine
Audio

Ajdin Asllan – Valle Devollice rec. 1930? an Albanian Master in NYC
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestra – Storo Yono – a polka by a lithuanian band rec. 1928
Įdainavo Karalienes Aniolu Parapijos Choras from Brooklyn – Loja Šunes Ant Kiemo – Lithuania Folk song rec. 1917
A. Kevorkian – Gigo rec. 1929 trad. Armenian Music
Pawel Humeniok – an ukrainian master fiddler – traditional recording in US Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka – Kozak-Trepak
Samuel Pilip, John Karliak, i ich Lemkiwska Orchestra – Lemkiwsky Sztayer, Taneć – Music of the UkrainianLemken
Audio

Anas Shoqar – Abkhaz Music
Audio

Tenghri – Azerbaijan Rock – Qafqaz and Naked Fishermann and Wrong Past
Sirr – Ömür ( Azerbaijan rock)
Madagascar Flashmob by DJ AKG Azerbaijan, Baku
Islam Yusufov – Song about Stalin
Radio nEUROPA Broadcast Focus Azerbaijan
Audio

Carl-Eric Berndt and Richard Isacson – Svingedans; Polska – Sweden
Audio

Signe Flatin – Skuldalsbruri – West Norway – Hardanger Fiddle – rec. 1934
Audio

Rezagholi Mirza Zelli and Moshir Homayoon – Hesar Mokhalef – classical radif rec. 1933
Audio

Set Badria Anwar – Rah Wilfy – Iraq trad. song rec. 1928
Abdul-Wahad Ahmad – Qoyrat (Beshiri)
Audio

Kunai-sho gakubu – Koromogo-e – Japanese Gakaku trad. court of music rec. 1929
Shimizu Itoko – Yasugi Bushi – Japan rec. 1922
Audio

The Yiwangjik A-Ak Society of Chosun – Ritual Music Botaepyeong (Orchestral) Heemun Korea
Audio

Unknown Laotian Group – Lao-tenh
Audio

Phuoc Cuong and unknown – Khoc Huang Thien – Vietnam – rec. 1928
unknown singer – Tân-Thình – Chung-Vô-Diệm, Pts. 1 and 2 Vietnam rec. 1930
Audio

Tamburacı Osman Pehlivan – Anadolu Kaşık Havası – turkish anatolian tanbur music rec. 1928
Emin Efendi – Hale Makame – Turkish Zurna Music rec. 1930
Audio

Kemanî Amâ Recep – Çiftetelli Taksim – the blind master fiddler rec. 1939
Shekar Hanim – Tchakidji – Turkish Song rec. 1910
Levon Hampartzoumian – Armenian patriotic, revolutionary song.
Audio

Chahadé Saadé (oud player)– Samaii Hijaz Kar Kurdi – Lebanon rec. 1926
Audio

Eustratios Kalogeridis – Kondylies Anamiktes me Askomadoura trad. Cretan Roots Music
Audio

Gergana Tsekova – Kako Todoike, Todoike – bulgarian trad. folk song
Karlo Ensemble – Lukovitsko Horo trad. bulgarian Roma Brass Music
Audio

Mohamed Effendi El-Achek from Damaskus – Bouchraka Ya Kalbi rec. 1908 in Beirut
Audio

Ba Stakhanov (Tajikistan) by Rena Galibova
Audio

Pachač a Juskanič Slovenská Orkestra – Žnivarský Čardáš, Čast 1
Audio

Pono de me lypasai – rec.1937, Kostas Skarvelis gtr., Jiorgos Kavouras vcl., Spyros Peristeris bzk
Audio

Kostas Gadini – Aebali Clarinet Master from West Macedonia Greece
Audio

Parush Parushev – Nazko – trad. bulgarian street music with harmonium from Plowdiw rec. 1929
Audio

Sgrehua Mahmudi – Z. Kjuj Pora Fieri – Trad. Albanian Tosk Music rec. 1928
Audio

Zhusupbek Elebekov – Adaskak – Traditional Kazakh Folk Singer and Dombra Player
Audio

Super Onze S6 Takamba Gao AFCP
Audio

Komiljon Otaniyozov and I. Abdullaev – Yashi – Uzbekistan
Audio

SNAILS – NU-MI PASA Fresh Rock from Moldowa
Audio

Radio nEUROPA Broadcast Focus Nagorny Karabakh
Audio

Radio nEUROPA Broadcast Focus Ukraine
Audio

Radio nEUROPA – Special Talk with Lena Kruglova from Simferopol Crimea
Audio

Radio nEUROPA Broadcast Focus Russia
Photo

Transkaukazja 2014 – in Gallery 379
Photo

Yuri Mechitov Discovery of the Orange Dwarfs in Dresden
Gallery Neue Osten – “MACEDONIAN PHOTO CLUB” 2013
Galerie NEUE OSTEN – “MELTING POT Berlin/Minsk/Moskau” 2013
Gallery Neue Osten – EXPECTATIONS – Pictures from the land of Hutsuls
Gallery Neue Osten – Georgien 2012 – The sum of the separate parts
Ghosts-history is always now
Photo

Ibiza, Cap del Falco: Floatsam Plastic World by Holger Wendland
Photo

1. LAUSKE ARTFESTIVAL 2013: photos
Photo

Gallery Neue Osten – Azerbaijan 2013
Gallery Neue Osten 2012 – Movements
Gallery Neue Osten 2011 Belarus – Belaplus
Gallery Neue Osten 2011 – Transit
MOVE THE MAP
ACTION
AUDIO
PHOTO